1177 Logga In – www.1177.se Journal : Vårdguiden Sverige | Mobilt BankID

Överlag fungerar det svenska hälsosystemet väl landets medellivslängd är hög, 1177 Logga In och befolkningens allmänna hälsa är god. Olika rapporter, bland annat från Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, pdf-länk), bekräftar att svensk sjukvård erbjuder god tillgång till vård av hög kvalitet.

Människor i Sverige liknar dem i många andra utvecklade länder som lever allt längre liv. Svenskar lever för närvarande i genomsnitt 84,82 år för kvinnor och 81,21 år för män.

Officiella Webbplats

Sverige bryr sig om hälsan för sina medborgare och turister. Om du är utländsk medborgare som blir sjuk under tillfälligt besök i Sverige har du alltid rätt till grundläggande medicinsk behandling. Det kan inkludera akut läkarvård eller behandling som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan till exempel bryta benet och behöva gips, eller så kan du behöva dialysbehandling.

1177 Logga In

Låt oss se vem som kan få sjukvård i Sverige.

Vem kan få sjukvård i 1177 logga in Sverige?

Personer från främmande länder som insjuknar vid besök i Sverige har rätt att få akutvård eller vård som inte kan vänta tills de kommer hem.

Vuxna och barn som söker skydd i Sverige utan tillstånd kan få omedelbar sjukvård och tandvård. Om den asylsökande är under 18 år kommer han att få hälso- och sjukvård på samma villkor som minderåriga i den region där de söker skydd.

Planerad sjukvård är när du har ordnat innan du besöker 1177 logga in Sverige för medicinsk behandling. Om så är fallet måste du rådfråga din läkare och få ett specifikt intyg från Försäkringskassans motsvarighet i ditt hemland.

 • Besökare från EU- och EES länder

Andra EU och EES medborgare med socialförsäkring kan få sjukvård i Sverige på samma villkor som svenskar. Vuxna i Sverige betalar sjukvårdspriset. Mängden pengar du måste lägga på sjukvård och läkemedel på ett år är begränsad. Ta med din fotolegitimation samt ditt europeiska sjukförsäkringskort. Om du är försäkrad i en annan nordisk nation räcker det att visa upp din legitimation och din hemadress.

 • Besökare från andra länder

Personer från andra länder än de som anges ovan kan ha rätt till vissa förmåner. Innan du går, kontrollera ditt försäkringsskydd i ditt hemland, om möjligt. För information om vad som gäller för ditt land, ring Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524.

Nu kanske du undrar hur du kan kontakta en läkare eller boka en tid i Sverige. Rätt? 1177 Journal care guide kan hjälpa dig att göra detsamma. I nästa avsnitt av inlägget hittar du all nödvändig information om 1177 Logga In.

Vad är 1177 logga in Vårdguiden?

1177 Vrdguiden är en rikstäckande onlineportal i Sverige som samlar vård- och omsorgsinformation och tjänster från alla områden. Svenskar kan komma åt sin journal, personliga e-tjänster och hundratals resurser som handlar om medicinska frågor, undersökningar och behandlingar genom att logga in på www.1177.se (med sitt bank-ID).

Filmer, grafik och PowerPoint-presentationer finns också tillgängliga på webbplatsen. Den har delar om barn, graviditet, olyckor och skador, sjukdomar och behandlingar samt en förklaring om hur svensk sjukvård fungerar.

1177 Logga In Vårdguiden

En telefonlinje ger, förutom internettjänsten, medicinsk rådgivning 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

 • 1177 Vårdguide på telefon

Nummer 1177 Logga In Vårdguiden är en landsomfattande hjälplinje för medicinsk konsultation. Du kan ringa när som helst på dygnet, oavsett var du befinner dig i landet. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av behandling, ger råd och hänvisar dig vid behov till rätt vårdmottagning. Varje år besvaras cirka 5 miljoner samtal av sjuksköterskorna.

Varje område äger och driver sitt konsultföretag inom hälsovård. De är alla en del av ett rikstäckande nätverk och följer samma uppsättning regler.

 • 1177 Sjukvårdsguide på webben

1177.se är en webbplats som samlar vård och omsorgskunskap och tjänster från hela Sverige. Sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter finns alla här. Du kan också identifiera vårdmottagningar och kontakta vården via e-tjänster.

Webbplatsen tillhandahåller kvalitetssäkrad och användarvänlig information och funktioner som gör det lättare för individer och deras familjer att kontakta vårdgivare. 1177 Vårdguidens mål är att förbättra hälsan, öka allmänhetens medvetenhet och stärka patientens position. Personal från sjukhus och apotek, pedagoger, media och bibliotek drar nytta av webbplatsen i sitt jobb.

Nu är det dags att använda 1177 logga in för att hålla kontakten med din vård och läsa information om din sjukvård. Låt oss ta en titt på hur du kan komma åt webbsidan.

Så här loggar du in på www.1177.se 

För att använda 1177 Vårdguidenmåste du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, såsom BankID eller Freja eID Plus.

1177 logga in in Mobilt BankID

En bank ger dig ett bank-ID. Åldersgränserna varierar för varje bank. Men om du är under 18 år behöver du vårdnadshavares tillstånd. Läs mer om vad som gäller dig på din banks hemsida.

Om du vill logga in med ditt bank-ID, följ instruktionerna nedan.

 • Klicka på 1177. se Mobilt BankID.
 • Välj din region och scrolla ner lite.

1177 Logga In Sverige

 • Tryck nu på Logga in-knappen i det övre högra hörnet av skärmen.
 • Tryck på Bank-ID och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra din inloggning.

1177 logga in med Freja e-id plus

Freja e-id plus är en gratis e-legitimationstjänst i Sverige. Du behöver en smartphone, ett fysiskt ID och ett e-postkonto för att få Freja e-id plus.

Om du vill använda ditt Freja e-id plus för att logga in. Se stegen nedan.

 • Besök återigen 1177 Logga In webbportalen via länken www.1177.se.
 • Scrolla ner lite efter att du har valt ditt område.

1177 Logga In Mobilt BankID

 • Gå nu till det övre högra hörnet på skärmen och klicka på ikonen 1177 Logga In.

För att avsluta din inloggningsprocedure, tryck på Freja e-id plus 1177 Logga In och följ instruktionerna på skärmen.

Lämna en kommentar